Xin chào tất cả các bạn nha, trong tiếng Anh có khái niệm phrase, vậy tiếng Việt thì sao, với hy vọng mang đến 1 sân chơi cho những người yêu thích ngôn ngữ, chuyên mục này được lập ra để tổng hợp các phrase tiếng Việt theo chủ đề (bắt đầu từ những từ vựng đơn giản nhất)
Các bạn thấy bài còn thiếu phrase nào liên quan thì comment để tất cả đều được "học ké" nha ^^!

#CƯỜI

cười haha (hihi, hehe, kaka ...)
cười giòn giã
cười hềnh hệch
cười nắc nẻ cười cợt
cười ngật ngưỡng
cười ầm lên
cười phá lên
cười vỡ bụng
cười lăn cười bò
cười bò ra đất
(bật) cười (thành tiếng)
cười chảy/ra nước mắt
cười nhạo (ai đó)
cười vào mặt (ai đó)
cười thầm
cười trừ, cười cho qua chuyện
cười mỉm
cười gượng
(người đời) cười chê
cười như không cười (Tự Tiếu Phi Tiếu)
cười đến không ngậm miệng lại được

nụ cười
mắt cười
dở khóc dở cười
vừa nói vừa cười
thật nực cười
làm trò cười (cho thiên hạ)
Kẻ cười đến cuối cùng mới là kẻ cười to nhất
Kẻ khóc người cười
Số phận đã mỉm cười
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Giòn cười, tươi khóc
(Cười người chớ có cười lâu) cười người hôm trước hôm sau người cười
Bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao (Tiếu Lý Tàng Đao)
Ai chê đám cưới, ai cười đám ma