Đại loại thì mình xếp tất cả các kiến thức trong đời sống thành một vài loại thế này:
+ Kiến thức có ích cho cuộc sống: VD như nên ngủ từ mấy giờ, giảm cân thế nào, tập thể dục thế nào v.v...
+ Kiến thức chuyên môn.
+ Kiến thức dùng để thi: đi học, thi xong quên.
+ Kiến thức "chuyện phiếm": VD như hôm nay Sơn Tùng mặc áo màu gì, GD có đẹp trai hay không v.v...
Có chừng đó kiến thức (theo như mình biết, mình phân loại vậy). Thường thì cố tăng 2 loại đầu tiền và giảm bớt các loại đằng sau, nhưng với mạng xã hội thì thứ được cập nhật hầu hết là loại "Chuyện phiếm" => Người càng ngày kiến thức càng yếu kém.
Cách giải quyết đề xuất => Không dùng mạng xã hội.
Đăng nốt bài cuối rồi nghỉ dùng =))))