1. Câu chuyện 

Mỗi thiết kế của Pentagram đều có câu chuyện là nền tảng cho thiết kế đó gồm 2 thành phần chính là: 
- Bối cảnh thiết kế: Giới thiệu về khách hàng như tầm nhìn của khách hàng, mục đích thiết kế và vai trò của khách hàng trong xã hội.
- Ý tưởng thiết kế: Điểm đặc biệt của thiết kế là gì? Và thiết kế phản ánh được điều gì của khách hàng ?

2. Cách thể hiện sức mạnh thị giác của thiết kế

Bộ nhận diện thương hiệu được thiết kế dựa trên tầm nhìn và vai trò của khách hàng. Bộ nhận diện thương hiệu thường được khoe bằng sức mạnh thị giác phía sau ý tưởng thiết kế là gì? Cách phối hợp các nguyên liệu của thương hiệu với nhau như thế nào? Áp dụng của bộ nhận diện thương hiệu trên các ứng dụng khác nhau?
Một điều mình để ý là những bộ nhận diện thương hiệu được làm ở Việt Nam được làm thường giải thích rất dài dòng, lan man và có khi rất vô nghĩa về ý nghĩa của logo, tỉ lệ vàng tạo nên logo, nhưng lại hiếm khi thể hiện đầy đủ sức mạnh thị giác sự phối hợp giữa logo với các thành phần khác của thương hiệu như kiến trúc, website, biển báo,.... 
Một yếu tố quan trọng trong các sản phẩm của Pentagram là khả năng sử dụng khoảng trắng vô cùng khéo léo và ấn tượng. Cách sử dụng khoảng trắng để làm thiết kế có sức mạnh hơn là một trong những điều có thể học hỏi rất nhiều ở những thiết kế của Pentagram

3. Typography

Một trong những điểm mạnh nhất và điểm mình muốn học hỏi và trau dồi nhất chính là typography.
Cách kết hợp thông minh typography với các thành phần khác trong thiết kế
Ngoài ra, còn là cách sử dụng hệ thống chữ (typographic system) nhất quán có nguyên tắc tạo sự liên kết nhưng không cứng nhắc

4. Mockup

Bên cạnh Typography thì mockup là phần tiếp theo mình rất có ấn tượng qua những sản phẩm của Pentagram.
Những mockup thực tế đơn giản nhưng thể hiện được đầy đủ ứng dụng mà thiết kế đem lại 

5. Đặc trưng thiết kế của Pentagram

- Hiểu biết về câu chuyện của khách hàng.
- Sử dụng hệ thống lưới nhất quán nhưng không cứng nhắc.
- Khả năng sử dụng typography.
- Mockup thể hiện được đầy đủ sức mạnh thị giác và thể hiện sự nhất quán trong ứng dụng của thiết kế đem lại.
- Các thiết kế chứa đủ nguyên liệu phản ánh đúng tính chất, đặc trưng của thông tin, thông điệp mà khách hàng muốn truyền tải, không có các chi tiết thừa để trang trí hay lấp đầy.