Một số bài phòng ngừa rủi ro tài chính bằng công cụ phái sinh.
Bài 1. Mike Lane sẽ có 5 triệu USD để đầu tư vào trái phiếu kho bạc 5 năm trong ba tháng tới. Lane tin rằng lãi suất sẽ giảm trong khoảng thời gian 3 tháng tới và muốn nắm giữ lợi thế lãi suất hiện hành bằng việc phòng hộ rủi ro chống lại sự suy giảm lãi suất. Lane có đủ trái phiếu để trả cho những phí tổn của việc tham gia và duy trì một vị thế về HĐTL.
Hãy miêu tả hành động của Lane thực hiện sử dụng HĐTL chững chỉ nhận nợ kho bạc 5 năm để bảo vệ chống lại sự suy giảm của lãi suất. Giả sử sau 3 tháng tới, bất chấp sự mong đợi của Lane, lãi suất thị trường giao ngay và kỳ hạn đã tăng 100 điểm cơ bản so với lãi suất thị trường kỳ hạn 5 năm của 3 tháng trước đây.
Hãy thảo luận về ảnh hưởng của lãi suất cao lên đến giá trị của vị thế HĐTL mà Lane đã tham gia ở câu a.
Hãy thảo luận về thu nhập từ vị thế phòng hộ rủi ro của Lane khác như thế nào với dòng thu nhập mà anh ta có thể có nếu không phòng hộ rủi ro ở phần a.
Bài 2.  Bạn sở hữu một danh mục có tỷ trọng như nhau của 50 loại cổ phiếu với giá trị 5 triệu USD. Các cổ phiếu là của một loạt lĩnh vực công nghiệp khác nhau và được cho rằng đa dạng hóa hoàn hảo. Cách nào giúp bạn có được sự phòng hộ rủi ro tổng thể tốt nhất: một vị thế duy nhất về HĐTL chỉ số hay 50 vị thế khác nhau cho HĐTL về mỗi cổ phiếu đơn lẻ. Những nhân tố quan trọng nhất nào cần xem xét khi đưa ra quyết định.
Bài 3. Quỹ hưu trí WEC nắm giữ 100 triệu USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Để giảm rủi ro lãi suất, bạn với tư cách một nhà tư vấn độc lập cho WEC, đề nghị rằng quỹ nên đa dạng hóa bằng cách đầu tư 30 triệu USD vào trái phiếu chính phủ Đức thời hạn 6 tháng. Bạn chỉ ra rằng một vị thế phòng hộ rủi ro HĐTL tiền tệ cố định (bán khống một số lượng cố định hợp đồng) có thể được sử dụng bởi quỹ tín thác WEC để bảo vệ cho 30 triệu trái phiếu chính phủ Đức chống lại sự thua lỗ do tỷ giá trong 6 tháng tới.Hãy giải thích một sự phòng hộ rủi ro HĐTL tiền tệ cố định được thiết lập như thế nào cho quỹ tín thác WEC bằng việc bán khống HĐTL tiền tệ để chống lại sự thiệt hại bởi tỷ giá. Mô tả một đặc điểm của sự phòng hộ này mà ủy ban đầu tư của WEC thấy không ưa thích.
Bài 4. Bây giờ là 09/03, bạn vừa bước vào vị thế bán khống hợp đồng tương lai sữa đậu nành. Hợp đồng này đáo hạn vào 09/07 và yêu cầu phân phối 100 tấn sữa đậu nành. Hơn nữa, bởi vì đây là vị thế tương lai, nên yêu cầu bạn ký quỹ ban đầu $3,000 và tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc là $1,500. Tuy nhiên, giả sử rằng tài khoản được đáng giá lại trên cơ sở hàng tháng. Chúng ta có bảng giá phân phối theo hợp đồng dưới đây:
09/03 (bắt đầu)09/0409/0509/0609/07 (giao hàng)$173.00179.75189.00182.50174.25
Hãy tính giá trị vốn chủ sở hữu trên tài khoản ký quỹ của bạn vào mỗi ngày đáo hạn trên, bao gồm bất kỳ lượng vốn yêu cầu nộp thêm theo yêu cầu của margin call. Hãy xác định lượng tiền mặt bạn sẽ được trả lại vào 09/07 và mức lời hoặc lỗ trên vị thế của bạn, biểu diễn theo % của mức yêu cầu ký quỹ ban đầu
Giả sử rằng tài sản cơ sở là sữa đậu nành không thanh toán cổ tức và yêu cầu chi phí lưu kho là 1.5% (của giá hiện hành), hãy tính (09/03) giá giao ngay của đậu nành và mức giá kỳ hạn vào ngày 09/05. Trong phép tính của bạn, giả sử rằng lãi suất phi rủi ro trong suốt thời gian đáo hạn của mỗi hợp đồng là 8%
Bây giờ, giả sử rằng vào ngày 09/03, bạn cũng bước vào vị thế mua hợp đồng kỳ hạn để mua 100 tấn sữa đậu nành vào ngày 09/07. Hơn nữa, giả sử rằng hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai luôn giống nhau tại bất kỳ thời điểm nào. Hãy tính lượng tiền mặt lỗ hoặc lãi nếu bạn không phòng hộ vị thế của mình vào ngày 09/05 và 09/06, hãy xem xét các điều kiện hiện hành trên hai thị trường
Bài 5. Bạn là một nhà kinh doanh cà phê dự đoán sẽ mua 82,000 tấn cà phê trong ba tháng nữa. Bạn đang lo lắng về giá cà phê sẽ tăng, chính vì vậy bạn tham gia vào vị thế mua hợp đồng tương lại cà phê. Mỗi hợp đồng có giá trị 37,000 pound, và bạn quyết định tham gia vào hai hợp đồng. Giá hợp đồng tương lai tại thời điểm bạn bắt đầu phòng họ rủi ro là 55.95 cent/pound. Ba tháng sau, giá giao ngay của cà phê là 58.56cent/pound. Và giá tương lai là 59.20cent/pound
Hãy xác định mức giá tại đó bạn sẽ mua cà phê. Bạn giải thích như thế nào về sự khác nhau giữa giá giao ngay và giá kỳ hạn
Hãy phân tích bản chất của rủi ro cơ bản trong vị thế mua hợp đồng tương lai