Cuộc sống đầy những khoảnh khắc dễ bị tổn thương - đôi khi chúng ta cảm thấy mất cân bằng, không chắc chắn về bản thân và khả năng của mình - và trong những giây phút đó chúng ta có thể làm việc kém hơn bình thường. Các nhà tâm lý học xã hội đã phát triển một hoạt động đơn giản, gọi là khẳng định giá trị, có thể can thiệp vào các tình huống như vậy để khôi phục lại sự cân bằng của chúng ta.
Đây là cách hoạt động: Lập danh sách các giá trị quan trọng nhất cho bạn, hoặc trong mười phút, viết sâu về một giá trị trung tâm cho cuộc sống của bạn. Có lẽ đó là mối quan hệ gần gũi của bạn với gia đình, hoặc kỹ năng của bạn với máy ảnh hoặc trong nhà bếp, hoặc đức tin tôn giáo mạnh mẽ của bạn.Điều quan trọng là giá trị của bạn, danh tính của bạn.
Đó là một bài tập đơn giản và nhanh chóng, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể có những hiệu ứng to lớn. Một số điều mà một xác nhận giá trị có thể làm:

Các giá trị khẳng định có thể giúp bảo vệ học sinh khỏi "mối đe dọa về khuôn mẫu" - nghĩa là khả năng thành công được liên kết với giới tính hoặc chủng tộc của một người.
1. Giảm áp lực. Một nghiên cứu do nhà tâm lý học Traci Mann của UCLA tiến hành đã phát hiện ra rằng những người tham gia khẳng định giá trị của họ có phản ứng cortisol thấp hơn đáng kể so với những người tham gia kiểm soát. Mann và các tác giả viết: "Những phát hiện này cho thấy việc phản ánh các giá trị cá nhân có thể giữ phản ứng thần kinh và tâm thần đối với stress ở mức thấp.
2. Củng cố sức mạnh ý chí. Trong một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội trong năm 2009, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khẳng định giá trị của mình có thể bổ sung sức mạnh ý chí khi nó bị cạn kiệt bởi các hành động tự kiểm soát lặp đi lặp lại. Các nhà nghiên cứu kết luận: "Tự khẳng định giữ lời hứa như là một chiến lược tinh thần làm giảm khả năng tự kiểm soát thất bại."
3. Tăng tính cởi mở. Joshua Correll của Đại học Chicago phát hiện ra rằng một bài tập xác nhận giá trị cho phép các đối tượng trong nghiên cứu của ông đánh giá khách quan các thông tin có thể gây ra một phản ứng tự vệ. Những người tham gia ít thành kiến hơn về vị trí của họ, và phân biệt đối xử nhiều hơn trong việc đánh giá sức mạnh hay điểm yếu của các lập luận của người khác.
4. Nâng cao độ chính xác. Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Psychological Science vào năm 2012, nhà nghiên cứu Michael Inzlicht của Đại học Toronto và các đồng tác giả của ông đã phát hiện ra rằng những người đã khẳng định giá trị của họ càng dễ tiếp thu những phản hồi tiêu cực và có thể nhận ra và sửa lỗi của chính họ. Các nhà nghiên cứu lưu ý: "Tự khẳng định tạo ra những hiệu ứng lớn."Ngay cả một lời nhắc nhở đơn giản về giá trị cốt lõi của một người làm giảm khả năng phòng thủ chống lại thông tin đe dọa."
5. Đóng lại khoảng cách tới thành công. Nhiều nghiên cứu của giáo sư Geoffrey Cohen thuộc Đại học Stanford và những người khác đã nhận thấy rằng khẳng định giá trị của mình làm tăng điểm kiểm tra của học sinh dân tộc thiểu số, và của nữ sinh viên trong các lớp khoa học và toán học. Việc nhắc nhở giá trị cốt lõi của một người dường như bảo vệ những học sinh này khỏi "mối đe dọa về khuôn mẫu" - đó là những quan ngại về khả năng thành công của họ vì giới tính hoặc chủng tộc của họ.
Kết quả khá ấn tượng từ một sự can thiệp đơn giản. Và nó làm cho tôi tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu được nhắc nhở và khẳng định trong các giá trị của chúng tôi như là một phần của cuộc sống hàng ngày ở trường học và tại nơi làm việc? (Tóm tắt các nghiên cứu được tham chiếu ở trên có thể tìm thấy ở đây .)
Annie Murphy Paul