ông ơi, cháu nhớ ông :")
Ông ơi, ông ngủ nhé
Say giấc và bình yên
Mình xa nhau một đoạn
Rồi có lúc tương phùng

Cuộc đời bảo dài ư?
Sao thoảng qua đã hết
Sự sống và cái chết
Cách nhau vài giây thôi

Buồn đau để làm gì
Khi mọi sự vẫn vậy
Thương yêu nhau đến mấy
Cũng đến lúc chia xa

Biết là quy luật mà
Nhưng lòng đau-đau nhói
Bàn tay xa tầm với
Còn mơ mộng được chi...