Ôm ôm lấy mình thôi Trước sự đã qua rồi Hay điều đang diễn tới Thư thả với mình thôi
Ôm ôm những ngày trôi Đổi thay rồi thay đổi Chìm chìm hay nổi nổi Có hay mất đi rồi
Mình à ơi mình ơi Ơi mình ôm mình hời Ru mình trong đêm tối Ôm ôm rồi trôi trôi
Yo. 05.11.2021