Tôi ước mình sẽ là viên đá cuội
Sẽ ẩn mình bên dòng suối ốc qua
Để nếu ốc lỡ vô tình sẽ thấy
Ghé một lần đời cuội bớt phôi phai.
                         Trích: Ước gì 
                                      𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓥𝓪𝓷.