[Chúng ta của sau này…]
Hôm nay là một ngày đẹp trời và tôi lại nghe bài này.
Chúng ta của sau này, cái gì cũng đều có.
Chỉ là không có nhau.
Bản nhạc thật sự rất da diết, đến nỗi sau này, mỗi khi nghe lại, người mà tôi luôn nghĩ tới là người ấy.