Tôi lại mới nghe một câu chuyện liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam: một ông chồng Việt to cao giở thói vũ phu đánh vợ giữa đường, có ông Tây mũi lõ vào can và... bị đánh luôn.

Thế đấy,
người ta ở xa nơi mình sinh ra, sinh thêm luôn lắm chuyện.

Ông Tây sẵn sàng nhận thay chị vợ bất hạnh kia những cú đấm, cú đá, chịu đòn đau để bảo vệ lẽ công bằng, chịu thiệt thân để "được hưởng" những trải nghiệm xấu ở nơi "đẹp gần nhất" (theo bài báo "Hà Nội được dân du lịch khắp thế giới bình chọn là 1 trong 10 điểm đến của năm 2016" trênh Kênh14)

...

Tôi tự hỏi mình thế này.
Giá ông Tây kia cứ làm ngơ như tất cả những người cùng dòng máu Lạc Hồng với đôi vợ chồng kia, có phải yên thân không?
Giá ông Tây kia cứ chọn mấy địa điểm thật đẹp như báo chí đã khuyên mà đi thăm thú, có phải sướng không?

...

Tôi rồi cũng tự mình trả lời được những câu hỏi ấy.
KHÔNG!!!
...
Việc của nước mình, đóng cửa bảo nhau giải quyết êm xuôi.
Để người (nước) ngoài nhìn vào, xấu hổ lắm :)