Ngày đôi ta vỡ nát
Em thẫn thờ hết đêm
Trái tim này vỡ nát
Thèm khát bình yên thêm
Trạng thái hiện đã seen
Lòng em thêm cằn cõi
Không biết vì mệt mỏi
Hay anh hết thương rồi
Rồi giấc mơ mỗi tối
Kéo em về hư vô
Niềm vui ngắn ngủi đó
Cứu em khỏi mệt nhoài
Em vẫn ở YÊN đây
Đợi một điều mới tới
Nhưng không cần anh mới
Vì em chẳng quên anh