Đôi khi cô đơn chính là một sự lựa chọn. Với một người có nhu cầu tình cảm quá cao như mình thì lựa chọn cô đơn sẽ càng buồn hơn....
Bỏ qua. Rồi lại bỏ qua. Chúng ta chỉ nên sống thực với cảm xúc của mình, cũng nên thật lòng yêu thương bản thân mình. Tránh tạo thêm vết thương khi mới vừa lành lặn.
Bởi vì tổn thương quá nhiều. Nên sự cẩn trọng càng lớn. Bước 1 bước lại muốn lùi lại 3 bước. 
Có lẽ cũng nên về sớm thôi....