Tuần vừa qua là một tuần tương đối đen tối trong cuộc đời mình. Mình đã tự huyễn hoặc bản thân vậy mặc dù thực tế là chuyện xảy ra cũng không có gì quá lớn. Mình nhận được kết quả GPA không tốt. Sẽ nhiều người cảm thấy thì đó cũng chỉ là GPA thôi mà. Thế nhưng thực ra mình buồn không phải GPA mình không cao mà mình chỉ thất vọng vì những nỗ lực của bản thân mà mình không được đáp trả lại một cách xứng đáng.
Và rồi mình học được một bài học sau thất bại này của mình "Có đôi khi dù bạn nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả thực ra đôi khi lại không nằm trong tay bạn". Cuộc đời con người phải có lúc thăng lúc trầm. Bạn chẳng thể nào thành công mãi mãi được. Sẽ có lúc dù rất nỗ lực nhưng ông trời lại tặng bạn một cú ngã. Hãy bình tĩnh nhé. Vì ẩn sau cú ngã đó là một bài học mà có lẽ ông trời mang đến cho bạn. Khóc cũng được cười cũng được nhưng hãy biết ơn những giọt nước mắt hay những nụ cười vì đó là cuộc sống.
Mình của thời điểm bây giờ mặc dù chẳng biết tương lai thế nào. Nhưng mình biết rằng hành trình của mình không phải chỉ vì thất bại này mà kết thúc. Cuộc đời mình vẫn phải tiếp diễn. "Khi bạn đã ở dưới đáy thì con đường duy nhất chính là đường lên". Mình sẽ luôn động viên mình cải thiện bản thân. Hãy đi với một tâm thế mạnh mẽ hơn nữa.
Hẹn bạn nửa năm tiếp theo. Chúng ta sẽ xem thử rằng chúng ta sẽ như thế nào sau nửa năm nữa khi mà dù có khó khăn nào cũng không dừng nhé.