Đúng rồi!
Nhiều khi niềm vui chỉ cần đơn giản như hôm nay:
"Tài khoản tên một chữ, phải hack sang tận Indo mới đổi được"
Follow me IG @duykhang_vlog
Follow me FB @duykhang686
Follow me Gmail @duykhang6898