Tuổi trẻ , khi mà những khúc mắc cần quyết định thay vì được giải đáp bắt đầu trở nên gai góc hơn . Không còn là những bài học được học trong sách vở , không còn sự chiếu cố cho nơi ta phạm phải những sai lầm , chỉ có đúng hoặc sai , những khái niệm về cuộc sống bắt đầu hình thành .
May mắn thì bạn sinh ra tron một gia đình được định hướng về lối sống , va chạm và những tiền tố về xã hội , và sự che trở từ gia đình , những người kém may mắn hơn phải bắt đầu bằng sự trả giá , niềm tin vơi dần , cuộc sống chất chứa những điều không tên mà chỉ riêng bản thân mỗi người hiểu rõ . Nếu có ai đó cùng chia sẻ gánh nặng của tuổi trẻ đó là hạnh phúc , thứ mà sau này còn quý giá hơn cả tiền bạc , nếu bạn cảm thấy mình cô độc giữa thế giới này, hãy bắt đầu bằng một  niềm tin .
Tin vào điều gì ư ? Tin vào đôi tay vào tâm hồn bạn , bạn sinh ra đôi chân để tự bước đi , không phải để dựa vào ai đó . Chẳng có nỗi buồn nào đen tối hơn nỗi buồn của kẻ mất hét niềm tin vào cuộc sống cả . Niềm tin vẫn còn đó , bạn có chịu đưa tay ra đặt vào khoảng vỡ của trái tim hay không mà thôi.
Sil