những tiếng lòng thao thức
thì thầm về những cảm xúc không tên
là chút đau, chút thương, chút khờ dại
dội về trong xa thẳm kí ức lung linh

chạm khẽ thôi
những mong manh một cuộc tình lỡ
những vấn vương tựa làn khói mỏng
những mơ hồ không cách nào hiểu được
chạm khẽ thôi…

| một đêm mùa hạ |