Ngày 23/8/2020
Lại một ngày trôi qua
Quan sát
Suy nghĩ 
Hoài nghi
Đưa ra một quyết định mang tính chủ quan
Tiếp tục hoài nghi
Mệt mỏi
Từ bỏ ?
Cảm xúc và ham muốn ?
Tiêu cực và suy đồi
Im lặng ...
Chìm vào giấc ngủ dài để tìm kiếm một lý tưởng vô nghĩa
Hay gồng mình trước những áp lực mà đối với người khác chẳng là gì ?
Có lẽ ...