Dù có hơi buồn. Hơi thất vọng một chút.
Nhưng tôi vẫn tin vào con người ^^
Một ngày nào đó, tôi sẽ giúp một ai đó xe hết xăng phải dắt bộ
Cũng như tôi được giúp bởi một bà mẹ nghèo hôm nọ ^^
Cảm ơn. Trân trọng và tiếp nối.
Tiếp nối vệt sáng giữa trời đêm ^^