Mọi thứ đều được nhìn nhận
Muốn làm gì nhưng không biết phải làm gì
Cẩn thận những con số và quan tâm đến thiệt hại thay vì xác suất
Những câu chuyện nhỏ có sức mạnh to lớn
Đừng vòng vo và quanh co
Khi đã chọn đúng người thì đừng chọn người khác thay thế
Tôi mong chờ cảm giác an toàn
Cái cảm giác mọi đều ổn
Nhưng đó có thể là cái bẫy chết người
Thất bại là hổ thẹn và tủi nhục
Nhưng tôi cần thất bại để tiến lên
Nỗ lực hay biến cố
Vượt trội hơn người ở thứ mà không ai biết
Xã hội học vẫn là môn học của số đông
Học để cởi mở hơn
Những nổi lo vi mô
Những hoàn cảnh xã hội cá nhân hóa
Được tham gia vào quá trình tạo tác xã hội