Mình mong mọi người tư vấn cho minh về sách một chút, chẳng là ở chỗ mình đầu sách hơi ít về mảng của mình một chút, mình cũng muốn thử ra khỏi vùng an toàn đọc về các chủ đề khác. Do đó , mình muốn hỏi cuốn sách mà các bạn thấy ấn tượng nhất , kiểu như là " open your fucking mind "  , cuốn sách mà làm cho bạn như mở ra một thế giới mới hay là hiểu ra điều gì đó, whatever ..thì chia sẻ cho mình để mình có thể tìm hiểu và đọc, mình rất ngại khi mua một cuốn tưởng  như hợp hoặc hay với mình nhưng đọc về sau mới biết hóa ra không phải . Cảm ơn mọi người rất nhiều 
À cuốn sách ấn tượng nhất với mình cho đến hiện tại là cuốn " Súng , vi trùng và thép " cua Jared Diamond :))