Đề bài: Viết bài văn về "cuộc đời cây lúa" từ bài học được rút ra từ câu "Những con người thông thái thực sự cũng tựa như  những bông lúa: khi còn lép, chúng vươn cao đầu lên đầy kiêu hãnh, nhưng  khi hạt đã đầy và chắc, chúng bắt đầu khiêm nhường cúi đầu xuống".
Nhờ các spiderman giúp đỡ em phần dàn ý với ạ. Cảm ơn các spiderman rất nhiều <3