Ảnh đen trắng là loại ảnh đầu tiên được tạo ra. Trong ảnh bạn chỉ thấy 2 màu đen và trắng, nhưng thực tế ảnh đen trắng chỉ có 1 màu - bất ngờ không?

    Ảnh đen trắng thuộc nhóm ảnh đơn sắc, chỉ có một màu xám, nhưng biến đổi từ sáng sang tối. Khi càng tối, vùng ảnh sẽ có màu xám đậm, hoặc đen. Ngược lại, với vùng ảnh sáng là màu xám nhạt hoặc trắng.
    Cho đến nay ảnh đen trắng vẫn là một loại hình nghệ thuật đỉnh cao. Bởi trong ảnh chỉ thể hiện ý tưởng, bố cục ảnh, đồng thời nhấn mạnh vào câu chuyện cần kể hay chủ thể chính.
     Ảnh đen trắng có thể sử dụng với bất kì đối tượng hay thể loại ảnh nào: chân dung, đường phố, đời sống, hoặc phong cảnh, miễn là bố cục và sự tương phản sáng tối tốt.    
    Ngoài ra có một tip nhỏ cho những bức ảnh thiếu sáng và bị noise. Nếu ảnh có thể kéo sáng được, và bị noise không cứu được, nhưng nội dung và bố cục ảnh đẹp và đáng dùng, ta có thể chuyển ảnh về đen trắng. Ảnh sẽ hết noise, và có thể còn ngầu hơn ban đầu.