Mình từ Sài Gòn về lại Đà Lạt, 3 hôm trước thì mình mới đi kiếm việc làm tại 1 công ty. Những tưởng là với kiến thức học được tại Sài Gòn thì việc phỏng vấn 1 công ty nho nhỏ này chỉ là chuyện trẻ con. Nhưng rồi quả táo tới sớm hơn mình nghĩ. Lúc phỏng vấn hầu như mình không trả lời đúng các câu hỏi, viết code thì sai lên sai xuống, đến lệnh căn bản nhất cũng xém quên mất. Cũng may là phần thuật toán vẫn trả lời tạm ổn và mình cá chắc là công ty cũng đang vã người lắm nên nhận mình.