Đúng như điều bạn nghĩ khi đọc title trên kia, tôi đang nhắc đến tai nạn giao thông.

Hậu quả là tính mạng của một hoặc nhiều người, vậy mà như thống kê ở cuối video, mạng sống vẫn bị cướp đi mỗi vài chục giây trôi qua.

Nghĩ cho mình cũng là nghĩ cho người. Hãy THỨC TỈNH ĐI!!! :)