Ảnh Brooke Cagle/Unspash
Làm thế nào để nhận biết được người thông minh trong một cuộc họp nhóm? Hãy bắt đầu với một câu hỏi dễ, và theo sau với câu hỏi phức tạp.
Dả dụ trong một cuộc họp trực tuyến, bạn cần thu thập ý tưởng để sử dụng $5000 ngân sách vào việc Marketing. Lúc này sẽ có nhiều gợi ý, vậy bạn nên tin tưởng vào ai?
Sahilesh Panthee — một bác sĩ người Nepal, gợi ý rằng hãy bắt đầu với một câu hỏi đơn giản, để thấy được ai là người muốn chứng tỏ bản thân.
Ví dụ, bạn có thể hỏi: "Ai có thể nhắc lại khái niệm từ CTR?" (trong marketing, CTR viết tắt click-through-rate, là số người nhấn vào link so với lần hiển thị). Sau đó quan sát, ai sẽ là người hăng hái trả lời đầu tiên?
Những người bồng bột thích chứng tỏ thường sẽ quên việc xem xét giá trị câu trả lời, bỏ qua việc phân tích thực tế, và chỉ quan tâm đến việc "toả sáng".
Một lý do khác những người thông minh thường do dự trả lời những câu hỏi đơn giản, vì họ nghi ngờ có thể là câu hỏi bẫy. Trước đây khi đi học, tôi thường hay phát biểu. Cứ mỗi lần giáo viên tiếng anh hỏi nghĩa của một từ đơn giản, tôi tường nghĩ: "Tại sao cô lại hỏi nghĩa của từ 'bread'? Chắc là sẽ có câu hỏi khó liên quan đây."
Nếu bạn là người điểu kiển buổi họp Marketing trên, đó là điều bạn nên làm. Sau khi lọc ra những người bồng bột, bạn hãy đưa ra câu hỏi thực sự, có thể tiếp: "Vậy thì chúng ta nên sử dụng ngân sách còn lại như thế nào?". 
Lúc này thì những tay-quá-kích kia sẽ yên lặng. Vì họ đã hài lòng toả sáng với một câu hỏi đơn giản, hoặc có thể sẽ bắt đầu cảm thấy bối rối.
Quá trình nhận biết người thông minh có thể sẽ không đơn giản. Có khi bạn cần chỉ đích danh và đặt đâu hỏi. Câu trả lời có thể là những câu hỏi, như: "Mục tiêu sử dụng ngân sách để làm gì?". Hoặc liếc qua những ghi chú họ viết khi lắng nghe, hoặc sẽ tỏ ra do dự. Vì câu trả lời có thể dẫn đến một câu hỏi khác. Những người thông minh thường không ngần ngại tìm hiểu sâu hơn, tiếp nhận góp ý, rồi mới trả lời câu hỏi.
Nếu bạn là một người lãnh đạo, muốn biết trong nhóm, ai là người sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề, người biết cách suy nghĩ, thì bạn cần hướng đến những tình huống như thế này.
Những người thông minh biết rằng việc lắng nghe có giá trị nhiều hơn lời nói, và hơn hết là suy nghĩ cho bản thân. Họ tránh những điều hiển nhiên để dành thời gian cho việc cần suy nghĩ và sáng tạo.
Việc bồng bột sẽ tạo nên những lỗi bất cẩn. Ngược lại, việc suy nghĩ không chắc chắn sẽ nổi trội, nhưng luôn đáng khen ngợi