1. Tìm ra phương pháp tốt nhất

    Để giỏi bất cứ điều gì bạn đều cần phương pháp, để giỏi tiếng Anh bạn cần phương pháp để học giỏi tiếng Anh, để giỏi lập trình bạn cần phương pháp để học... đúng không. Vậy ta tìm phương pháp ở đâu?
    - Theo mình thì cách nhanh nhất là tìm người đã giỏi điều mà bạn muốn giỏi, và có xuất phát điểm giống bạn, hãy tìm ra họ và hỏi họ phương pháp.
    - Đọc sách để tìm phương pháp, sách là kho tri thức của nhân loại của người đi trước, mà bạn không cần bỏ ra quá nhiều tiền để mua và đọc, vì vậy đọc sách cũng là một cách tốt

2. Làm ngay đi

    Khi đã tìm ra phương pháp, bạn cần hành động ngay, nếu bạn đọc quá nhiều điều hay ho nhưng bạn không làm theo nó thì đều là phí bỏ, hãy làm ngay đi !!!

3. Hai bước trên cần lặp lại tuần hoàn

    Khi bạn làm thì chắc chắn sẽ gặp thêm nhiều khó khăn mà chỉ khi làm mới phát hiện ra, và bạn cần tìm phương pháp giải quyết cho khó khăn đó. Sau đó bạn lại tiếp tục làm, và tiếp tục tìm phương pháp tốt nhất (số 8 nằm ngang lần lặp lại). Quá trình này cần diễn ra liên tục thì bạn càng tiến bộ nhanh.