Tôi và người yêu có 1 giai đoạn bắt đầu nhạt và xung đột nhiều, lại nghỉ Tết dài ngày chúng tôi không gặp để giải quyết vì mỗi đứa 1 nơi,. tin nhắn có cũng vài đôi tin và nhắn tin cũng theo kiểu đã chia tay rồi.Sau đó anh ấy gặp hội bạn cũ cấp 2 trong đó có người a crush tận 4 năm . Anh ấy lại thích lại người đó, chuyện chúng tôi trước đó còn có thể hàn gắn được thì giờ tan tành. Trước đó a ấy cũng gặp cr nhiều nhưng không cảm giác, giờ a ấy laik cảm xúc lại, lại crush kiểu cuồng nhiệt như xưa và dĩ nhiên cô cr cx k thích a. Mọi người cho tôi lời khuyên với ạ. tôi rối bời quá