Mù nhưng luôn luôn nhìn thấy
Điếc nhưng luôn luôn lắng nghe
Liệt nhưng luôn luôn tiến bước phiêu lưu
Câm nhưng tâm hồn vang giọng
Một tiếng vang đến từ bên kia chân trời
Nơi ta bước đến.