...
Sài Gòn một chiều mưa tầm tã
Phố xá tan tầm người tan ca 
Trời thiếu chút nắng, thừa chút giông
Đường thiếu chỗ thoáng, thừa chỗ đông

Bỗng chiếc xe nhỏ vội quay đầu
Bỏ lại dòng người ở phía sau
Thu mình vào trong một góc nhỏ
Góc nhỏ riêng anh-Ngọt Cà Phê..
...
-Timo-