Nhìn về phía mặt trời lặn trước mặt
Một chấm hồng rực sáng vùng trời xanh
Khi anh hôn gò má màu nắng tắt
Là đang hôn ánh mặt trời của anh
Anh là siêu nhân, bế được cả mặt trời.
Anh là siêu nhân, bế được cả mặt trời.