Nguồn ảnh: pixabay.com
Cái chết đối với con người, xét về mặt tuyệt đối, nó chắc chắn xảy ra “nó sẽ đến, sớm hoặc muộn”. Còn về tương đối, nó có thể không xảy ra trong hôm nay, ngày mai, năm nay hay một khoảng thời gian nhất định mà ta tìm cách “trì hoãn” nó lại bằng những hành động duy trì sự sống.
Thế cái chết có đáng sợ không? Về mặt bản chất vốn có của cái chết là kết thúc giai đoạn của một trạng thái và chuyển sang một trạng thái hiện hữu khác với các đặc điểm hình thái khác. Vậy tự thân cái chết không có gì đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi được gán ghép với những định nghĩa mà chủ quan con người cố gắng đặt vào nó: chết là hết, chết là đau đớn, chết là xuống địa ngục...
Cái chết tự thân nó không đáng sợ nhưng không có nghĩa là chúng ta thích chết. Ngược lại, chúng ta cần sống và duy trì sự sống để có cơ hội tạo ra những giá trị cho cuộc sống, đóng góp vào sự vận động cần có của tự nhiên. Và khi cái chết đến, ta có thể bình thản mà chấp nhận như bản chất nó vốn có.