Nghèo đi đôi với hèn ?

Ngày xưa, các cụ có câu “cái nghèo và cái hèn đi đôi với nhau, sống trong cái nghèo rồi tất cái chí của người ta sẽ nhụt đi, tất người ta sẽ hèn…”.

Cái câu nói này ám ảnh tới mức, người ta bon chen nhau mà sống, dẫm đạp lên nhau mà làm giàu, ganh ghét nhau, chơi đểu nhau để có được quyền lực, bla bla.

Mà rốt ruộc, tất cả những cái đó là để làm gì…?
33
7484 lượt xem
33
37
37 bình luận