Ngày mai , ngày mai , ngày mai là gì nhỉ ? Là cá tháng tư chăng ? Để mọi người nói dối.
Ngày mai , ngày mai , ngày mai là gì nhỉ ? Là lễ tình nhân à? Để mọi người nói lời yêu thương chân thật.
Ngày mai , ngày mai , ngày mai là gì nhỉ ? Là tang lễ của ai đó sao ? Để mọi người được khóc.
Ngày mai , ngày mai , ngày mai là gì nhỉ ? Là năm mới phải không ? Để mọi người cùng cười.
Ngày mai , ngày mai , cuối cùng ngày mai là gì nhỉ ? 
Ngày mai , ngày mai với tôi  là trò ảo thuật.Để đem ra biểu diễn với bạn bè.Một trò thôi , mỗi ngày chỉ một trò.Nếu không thì ngày mai sẽ hết.
Ngày mai , ngày mai với tôi là trang sách.Suốt buổi chiều tôi nhấm nháp từng câu.Một trang thôi , mỗi ngày chỉ một trang.Nếu không thì ngày mai sẽ hết.
Ngày mai , ngày mai với tôi là bài kiểm tra. Mai kiểm tra rồi nên tôi phải học.Thật là vui vì có thứ có thứ đợi chờ.
Ngày mai,ngày mai với tôi là nụ cười của người con gái.Mỗi đêm khi nhắm mắt lòng tôi lại hướng đến một điều."Nếu mai mà thức dậy thì sẽ lại thấy được thôi".
Nhưng bây giờ thì ngày mai không còn nữa.
Mỗi ngày qua là một ngày vượt tiếng chuông.
Người xem ảo thuật,những trang sách,bài kiểm tra và cả người con gái năm xưa.
Ngày mai , ngày mai , cuối cùng chẳng còn gì.
Tôi sợ, sợ lắm , sợ ngày mai.