Đây sẽ là ngày buồn nhất, phải không?
Ta không thể cưới nhau như đã hứa
Anh bảo em đừng nặng lòng chi nữa
Sẽ có người thật tốt đến thương em.

Đây sẽ là ngày buồn nhất, phải không?
Em buộc quên anh dù gì đi nữa
Nhớ chồng người thật quá trái sai
Anh không thể ở trong tim em mãi

Đây sẽ là ngày buồn nhất, phải không?
Sau hôm nay, sau nỗi buồn lớn nhất
Em chợt nghĩ mình còn gì để mất?
Không anh ơi, em chẳng còn gì...