Truyền cảm hứng? Thực sự là rất nhiều! Bởi xung quanh mình có rất nhiều người tài giỏi và thành công ở lĩnh vực của họ, và mỗi người sẽ mang đến cảm hứng cho những công việc khác nhau. Đó không nhất thiết phải là những người nổi tiếng, những KOL/Influencer triệu follow hay những tượng đài danh nhân thế giới như Bill Gates, Steve Jobs... Mình luôn cảm thấy được truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất bởi những con người gần gũi xung quanh mà mình biết, qua những cuốn sách mình đọc, những bộ phim mình xem, thậm chí là trong những bài hát mình nghe. Thật khó để chọn ra một người hay một điều gì đó cụ thể để viết về khi cảm hứng đối với mình luôn là bất tận, nó ở khắp mọi nơi và hiện diện trong rất nhiều thứ mình làm.
Mình tham gia chiếc challenge này cũng là do được truyền cảm hứng bởi 1 người anh khóa trên. Anh ấy đã hoàn thành xong 30 ngày (từ lâu) rồi 😂, giờ mình phải tiếp tục viết nốt để hoàn thành thử thách thôi. Bởi vậy nên mới nói, cảm hứng chỉ là động lực ban đầu khiến chúng ta bắt đầu xắn tay làm một điều gì đó. Còn mục tiêu, kỷ luật, tính kiên trì mới là điều giúp chúng ta hành động kiên định và hoàn thành những việc còn dang dở.