Có những ngày thẩn thơ
Nhung nhớ ngày đã cũ
Những buổi trưa không ngủ
Cùng lũ bạn rong chơi
Cũng chỉ mới đây thôi
Mà sao lại phải nhớ
Thì ra trong giấc mơ
Mãi “mong chờ” ngày bé
Ngày tập xe nắng hè
Người ướt đẫm mồ hôi
Những ngày đi hái ổi
Cùng thằng bạn chia đôi
Những kỉ niệm chia phôi
Giữ mãi trong tiềm thức
Ngày bạn thân cất bước
Theo mẹ đi làm xa
Chỉ còn riêng mình ta
Cô độc như biển cả
Giữa muôn trùng “con sóng”
Nhưng ôi sao xót xa
Những năm tháng trôi qua
Ta học cách chấp nhận
Vì đời vẫn xoay vần
Ta vẫn phải lớn lên…