Miền Trung gặp bão lụt ghê quá. Người dân khổ sở giờ tất cả lại về số 0. 

Xem clip về miền Trung mà run hết cả người. 

Nhưng mà chắc sẽ có người vui lắm đây. 

Đầu tiên quy hoạch bố láo, phá rừng đầu nguồn để nhận tiền "feedback" => Lũ lụt => Kêu gọi ủng hộ => Ăn chặn tiền ủng hộ => Tiêu hết => quay lại bước đầu tiên.

Dân cố ủng hộ nhưng đến được tay người cần bao nhiêu?


https://www.facebook.com/x.file.of.history/photos/a.145037562496977.1073741828.143867735947293/349806552020076/?type=3&theater


Hôm qua tôi còn nghĩ sao người mình quan tâm đến Hi La Ry hay Đô Nan Trăm làm tổng thống Mỹ mà chẳng quan tâm đến đại hội Đảng. Giờ thì tôi tự thấy Hi La Ry hay Đô Nan Trăm làm tổng thống thì Mỹ sẽ có hướng phát triển khác nhau. Còn ở nơi nào đấy thì mỗi năm đại hội một lần, ai làm lãnh đạo thì cũng y hệt nhau. Một vòng luẩn quẩn.