Lắng nghe
Nghe mưa rơi
Mưa rơi
Lặng ngắm
Ngắm bàn tay
Cầm bút
Viết
Viết, viết thêm vài chữ nữa
Sự di động của bàn tay
Của ngòi bút trên trang giấy
Những dòng chữ
Những con chữ
Run...

Tiếp tục lấp vào những ô trống
Lấp vào những dòng kẻ trống
Nữa...
Mưa to hơn...