Nếu nói nền tảng của thành công là kiến thức và mối quan hệ thì nền tảng của kiến thức chính là cách hấp thu và xử lý thông tin. Mà điều quan trọng nhất trong hấp thụ và xử lý thông tin đó là khả năng tập trung và phán đoán.
Điều này sẽ được hình thành và cải thiện chỉ thông quan việc đọc sách. Thật nhiều sách. Lâu nay mình chưa từng thử tập đọc sách một cách có hệ thống, khoa học. Luôn rất hỗn loạn, cũng như cách tâm trí mình hoạt động vậy. Giờ đây, mình cần phải nghiêm túc với việc này. Đầu tiên là nâng cao hiệu quả đọc sách. Với tốc độ đọc cần thiết là 1000 từ/ phút. Trong 1 phút đọc được khoảng 3 trang sách. Một cuốn sách dày 400 trang sẽ tốn khoảng 2 tiếng. Nhờ đó mỗi ngày mình hoàn toàn có đủ thời gian để tiêu thụ kiến thức của một cuốn sách
Chưa kể đến việc tương lai mình sẽ phải học thêm nhiều kiến thức mới. Học tiếng anh, văn bằng 2 hoặc học lên thạc sĩ đều yêu cầu cần có một lượng kiến thức khổng lồ và khả năng học tập, tập trung vô cùng lớn.
Mình sẽ cải thiện khả năng đọc sách của minh trong vòng 1 tuần lên mức 1000 từ/ phút. Mỗi ngày một cuốn sách chắc chắn không phải một mục tiêu xa vời.