Nhiều bạn lúc mới bắt đầu học tiếng anh, đặc biệt là học nói tiếng anh, họ thường có thể sẽ phân vân không biết nên học nói bằng giọng anh mỹ, hay giọng anh anh? Giọng nào tốt hơn? Vì thế bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn một câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi này.
Đầu tiên, bạn sẽ thường cảm thấy có một số quan điểm như sau:
"Nên học giọng anh mỹ, vì hiện giờ rất nhiều người nói giọng anh mỹ"
"Nên học giọng anh anh, vì đây là tiếng anh"
Thực ra, câu trả lời này rất dễ trả lời. 
Bạn hãy thử đi hỏi một người bản ngữ bất kỳ nói giọng anh anh rằng họ có thể hiểu được những người nói giọng anh mỹ không? Và ngược lại, bạn cũng hãy đi tìm một người bản ngữ bất kỳ nói giọng anh mỹ và hỏi họ xem họ có thể hiểu được giọng anh anh không? 
Tôi cá chắc với bạn, câu trả lời của họ là họ có thể hiểu được cả hai giọng. 
Vậy cuối cùng, tôi chốt lại với các bạn, các bạn có thể chọn một trong hai giọng để nói, (bạn thích giọng nào thì bạn chọn học nói giọng đó). Nhưng khi nghe, bạn bắt buộc phải hiểu được cả hai giọng. Chỉ có thế thôi. Tôi tin là bây giờ bạn đã hoàn toàn có thể tự đưa ra cho mình một lựa chọn phù hợp với bạn rồi đó.
P/S: Tôi chọn giọng anh mỹ vì khi nói tôi cảm thấy nó thuận miệng hơn.