Nên Thay Đổi Giáo Dục Việt Nam Theo Giáo Dục Tiêu Chuẩn Mỹ

Nên ủng hộ cho giáo dục đồng bào nước ta, nhưng ngoại lệ thì giáo dục Việt Nam mắc nhiều lỗi như dạy sai kiến thức. Tuy nhiên, giáo dục Mỹ lại là giáo dục tiên tiến, thế kỉ 21. Sẽ như thế nào nếu trẻ em Việt Nam học chương trình của Mỹ? Hãy nói lên tiếng nói của bạn!
-1
1086 lượt xem
-1
5
5 bình luận