Facebook, "mạng xã hội ảo" nguy hiểm cho nhiều lứa tuổi đã được sử dụng bởi những học sinh tiểu học, vậy. Theo các bạn, chúng ta có nên có nội quy sử dụng Facebook cho lứa tuổi này?