Hy vọng mọi người không quên tớ!
Chào mọi người, sau một quãng thời gian tu luyện phim mà bỏ quên thú vui viết văn làm thơ thì bỗng một ngày tớ nghĩ rằng mình nên trở lại cộng đồng một tí. Tôi có một ước mơ nhỏ nhỏ rằng sẽ cống hiến được gì đó cho nền phim ảnh Việt Nam mặc dù tài hèn sức mọn.
Sau 9x9=81 bộ phim của Việt Nam mà tôi đã từng xem, chưa tính đến các bộ phim nhỏ lẻ khác thì tôi phát hiện ra một điều khá buồn là: PHIM VIỆT ĐANG THIẾU MỘT NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THỰC SỰ ẤN TƯỢNG!
Nếu so với năm châu bốn bể thì chúng ta có những nhân vật phản diện cool ngầu như Joker, lịch lãm như Hannibal, thông thái như Moriaty, hắc ám không mũi như Voldermort….
Thích anh này nhứt vì độ quái của ảnh!
Còn Việt Nam chúng ta? Đã được nhân vật nào phản diện thật sự ấn tượng nhỉ???
Có lẽ vì Việt Nam chuộng kiểu thuần phong mỹ tục quá nhiều.. như trên phim ảnh một anh giang hồ thì nói chuyện như “giáo xư”. -> thiếu sự chân thực.
Thêm nữa phải nói đến độ kiểm duyệt siêu gắt gao của các “giáo xư” trong BỘ. 
Uầy!!! Thế biết bao giờ có một nhân vật phản diện của Việt Nam sánh tầm năm châu bốn bể đây!