Tuổi trẻ là thời gian của cuộc sống khi một người còn trẻ, và thường có nghĩa là thời gian giữa thời thơ ấu và tuổi trưởng thành.[1][2] Nó cũng được định nghĩa là "vẻ ngoài, sự tươi mới, sức sống, tinh thần, v.v., đặc trưng của một người trẻ".