Cá nhân HW! thấy làm nông (chăn nuôi, trồng trọt, đánh bắt) vẫn còn sướng hơn làm công nhân rất nhiều, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn công nhân vì công nhân tiếp xúc nhiều với hóa chất hơn là nông dân. 
Nếu được so sánh thì nghề khó khăn, vất vả, nặng nhọc, gò bó, cực khổ nhất là công nhân, chưa thấy nghề nào hơn nghề đó.
Còn các spidermanis thì nghĩ sao?