Ai trong chúng ta cũng từng một lần được bạn bè, người thân tâm sự và xin lời khuyên khi gặp chuyện buồn hay khi cần đưa ra quyết định về vấn đề nào đó.
Bạn sẽ chọn một lời khuyên theo cảm tính cá nhân, hay lời khuyên bạn nghĩ rằng sẽ tốt cho bạn mình?

Khi tôi phân vân không biết có nên tạm dừng tất cả để theo đuổi học trị liệu cột sống và tinh thần, đã có vài người ngăn cản và khuyên tôi nên từ bỏ hoặc để sau này. Tất nhiên những lý do họ đưa ra ở một khía cạnh nào đó nó đều hợp lý. Họ sợ tôi không theo được tới cùng, họ sợ tôi không còn thời gian cho gia đình, họ sợ tôi kiếm được ít tiền không đủ nuôi con, … tất cả những điều mọi người đưa ra đều không sai, nhưng duy nhất một điều không ai biết: cơ thể tôi đang trải qua cơn đau như thế nào. Chỉ có tôi là người hiểu rõ nhất.
Một lần khác cô giáo hỏi cả lớp tôi đã làm bài tập về nhà chưa và thường làm vào lúc nào, có một chị phát biểu:
– Em thường làm bảng đánh giá vào mỗi tối.
Một chị khác nhanh nhảu gợi ý:
– Sao không làm buổi sáng ấy chị, buổi sáng mình có nhiều năng lượng, minh mẫn để làm hơn.
– Lại bèn khuyên! Cô giáo tôi nhắc nhở.
– Em có trong hoàn cảnh bạn không, nếu buổi sáng bạn bận chăm con nhỏ, hay chỉ buổi tối bạn mới yên tĩnh, tập trung làm được thì sao?
Mỗi người là một cá thể có tính cách, thể trạng riêng, và sống trong một hoàn cảnh cũng không giống nhau.
Không nên bèn khuyên hay bèn ra ai khi bạn chưa thực sự hiểu hết mọi khía cạnh.
Nếu một người bạn hoặc người thân tìm tới bạn khi gặp chuyện buồn, bạn không biết nên khuyên hay ngăn cản hay làm gì lúc này, chúng ta có thể thử theo cách sau:
1. Lắng nghe và cảm thông
2. Đặt các câu hỏi để đối phương tự tìm đáp án, ví dụ:
– Vì sao em thích công việc đó?
– Em có thể dành bao nhiêu giờ một ngày cho nó?
– Hãy đặt giả thuyết công việc này không đem lại nhiều thu nhập, em có đủ quyết tâm theo nó không?
– Và em sẽ lên kế hoạch tài chính như thế nào khi thu nhập bị cắt giảm?
Đừng bèn khuyên hay bèn ra ai khi đó không phải là bạn, chỉ cần tử tế lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Quyền ra quyết định là của chính người ấy.