Mưa, 
Tôi đưa tay ra hái 
bao nhiêu quả thơm
đám cây sau ngõ
vươn mình 
tôi bám rễ lên thành ban công
tôi mong quả tôi cho trái ngọt
tôi biết
ngọn nến có tắt
ngọn lửa chẳng tàn
mưa vẫn đến
mưa chẳng rời đi
đã bao lâu rồi,
tôi quên 
từng hạt mưa rơi trên mái
âm thanh bên tai
đã bao lâu rồi,
ánh sáng mặt trời không về
băng qua xóm nhỏ
đã bao lâu rồi,
chỉ là hồn gió
thổi bừng lên
mọi sự sống trên địa cầu này
đã bao lâu rồi,
tôi chưa thấy
tôi cười
trong nắng sớm một nhành mai
đã bao lâu rồi 
tôi chưa nghe
nghe giọng ru à ơi
đã bao lâu rồi
tôi không nói
tôi yêu em
tôi yêu,
đã bao lâu rồi
đã quá lâu rồi
lời của tia nắng đầu tiên
giọng của con thú nhỏ đầu tiên
bài ca của biển cả đầu tiên
hát về mùa hè đã mất

Đã bao lâu rồi,
tôi chẳng thể nhớ
tôi chẳng thể quên