Giời đêm về với mưa thức trắng
Mưa Hà Thành dạo này dai dẳng
Mưa bạc hết ánh trăng tôi rồi
Cuốn sạch nắng hồng chửa chịu thôi

Vì đâu hôm nay còn ghé nữa
Lì thế mưa ơi chẳng chịu rời
Một đời bấy nhiêu ngày hâm dở
Ngoảnh đi quay lại mưa vẫn rơi...

Mưa thấu từng "suy" sâu tâm khảm
Còn chút lòng thành sao chưa tỏ
Nào đâu đã nói "Thương mưa lắm!"
Nước bao lần dung thứ
Bao dung tâm hồn tôi.
(18.08.2020)
Dar.White.Kiss