Có lẽ khi chúng ta còn nhỏ ta không hiểu được tâm lòng cha mẹ, nên chúng ta mới phản kháng. Thế nhưng khi chúng ta đã trải qua thời kỳ nổi loạn đó, tâm hồn đã trưởng thành, hiểu được nhiều đạo lý hơn, hiểu được những quy luật bất biến của cuộc sống, thì chúng ta sẽ hiểu được tấm lòng của họ. Đúng vậy, tóc cha đã bạc màu, gương mặt mẹ đã thêm bao nhiêu nếp nhăn. Tất cả đều là do lo lắng cho chúng ta.