Tôi viết những dòng này khi đã submit xong một chiếc đơn ứng tuyển và sau khi đã hoàn tất đơn giải trình thực hiện dự án đầu tư.
Đây đều là những việc lần đầu tiên tôi làm, một cách trọn vẹn, đích thân tôi.
Giờ tôi thấy nhẹ nhõm vì đã đi được một hành trình dài hơn tôi nghĩ và tôi thấy mình trưởng thành lên nhờ đó. Tôi cũng đang nghĩ rằng, kết quả thế nào bây giờ không còn nằm trong tầm quyết định của tôi nữa rồi. Vậy là hết, nhẹ nhõm một phần người.
Hà Nội, những ngày mùa thu đẹp nhất của năm, 25/10/2021